Om/About NPTA

Läs också: Historik och målsättning för NPTA och Nordisk Pianotreff

NPTA är ett samarbetsorgan för de nordiska pianostämmare och -teknikerföreningarna.

NPTA bildades 1996 som en följd av de kontakter som skapades när de nordiska pianotekniker-föreningarna deltog i en arbetsprocess initierad av Nordiska hanverksrådet (numera Rådet för små och mellanstora verksamheter i Norden) där man utvärderat situationen för små yrkesfack i Norden.

De positiva fördelarna av att föra upp gemensamma frågor på ett nordiskt plan ledde på ett naturligt sätt till bildandet av NPTA.

NPTA har utarbetat gemensamma riktlinjer för pianoteknikerutbildningen, och arbetar med att utvärdera och förbättra utbildningssituationen överlag. Organisationen deltar också i ett liknande arbete på europeisk nivå. (Förslag till 4-årig utbildning för pianostämmare och -tekniker).

Den mest påtagliga effekten av det nordiska samarbetet är den organiserandet av den årliga Nordisk Pianotreff, där pianotekniker från hela Norden samlas kring seminarier, diskussioner och social samvaro.

Pianotreffen startade 1996 och varje år turas de nordiska ländernas pianoteknikerföreningar om att vara värd för arrangemanget.

Kan jag bli medlem?

Nej. NPTA är endast ett samarbetsorgan för de nordiska föreningarna, ungefär som Nordiska rådet, och har inga individuella medlemmar. Varje förening utser representanter till NPTA, och dessa för varje land och dess medlemmars talan i NPTA.

[SPTF – Sveriges Pianostämmare & teknikerförening]
[NPTF – Norges pianostemmer og -teknikerforening]
[Suomen Pianonvirittäjät ry ]
[DPIF – Dansk Pianostemmer & Instrumentmager Forening]

Kommentarer inaktiverade.