Inbjudan/Invitation/Kutsu Nordisk Pianotreff 2013

EnglishSkandinaviskaSuomeksi


Dear colleagues!

The Finnish Piano Technicians’ Association would like to welcome you all to the next Pianotreff, which will be held in Finland, the 19th-20th April 2013. The location is familiar to those who attended the previous Treffs -Hanasaari/Hanaholmen in Espoo/Esbo. (more information about the location at http://www.hanaholmen.fi/)

Hanaholmen

Hanaholmen

It is now possible to register, at www.pianotreff.com Make sure you register and pay before the 15th of January – otherwise we can’t guarantee you a hotel room. The most practical thing would be to arrive on Thursday the 18th and leave on Sunday the 21th. Also on Thursday there’s a possibility to take part in a guided tour to our new concert hall, the Music House, in Helsinki.

Questions about registration, contact Kirsi kirsi.lassi@saunalahti.fi If you have technical problems with the online registration form, please contact Östen Häggmark (osten.haggmark@gmail.com)

The program is almost completely confirmed, and we can already tell you we’re going to have lectures and instruments from Yamaha, Steinway and Steingraeber. There will be lectures concerning new materials (Natural Fiber Composite, Wessel, Nickel & Gross piano parts), also concerning the things we hear in the piano sound (Perceptually optimized piano sound synthesis, Preference and Acceptance). We will hear about calculating piano action, and PianoDisc/QuietTime system. We will also get a very interesting pianist’s point of view, comparing modern piano to fortepiano.

As you can see, we’ve tried to cover many different angles with our program, going around the piano as we know it, and also find out a bit more of things that might not be a part of our everyday work, but hopefully give inspiring insights.

All information about the registration, payment, program and newsletters will also be available at the Pianotreff website at www.pianotreff.com

We hope to see many of you here, in spring 2013!

Finnish Piano Technicians’ Association

Nordisk Pianotreff 2009 Esbjerg

 


Bästa kollegor!

Finlands Pianoteknikerförening vill hälsa er välkomna till nästa Pianotreff, som hålles i Finland, 19-20 april 2013. Platsen är välkänd för alla som besökt tidigare träffar – Hanasaari/Hanaholmen i Espoo/Esbo. (mer information om stället finns på http://www.hanaholmen.fi/)

Det är nu möjligt att anmäla sig, på www.pianotreff.com. Se till att anmäla dig före 15 januari – annars kan vi inte garantera dig ett hotellrum. Det mest praktiska är att anlända på torsdag den 18:e, och avresa på söndag den 21:a. Under torsdagen är det också möjligt att delta i en guidad tur på vår nya konserthall, Musikhuset, i Helsingfors.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta Kirsi kirsi.lassi@saunalahti.fi Om du har några tekniska problem med online registreringen på Treffens hemsida, kontakta Östen Häggmark (osten.haggmark@gmail.com)

Programmet är så gott som helt klart, och vi kan redan berätta att vi kommer att ha seminarier och instrument från Yamaha, Steinway och Steingraber. Det blir föredrag om nya material (Natural Fiber Composite, Wessel, Nickel & Young piano parts). Likaså om vad vi hör i pianots klang (Perceptually optimized piano sound synthesis, Preference and Acceptance). Vi får höra om att kalkylera en piano mekanik, och Piano Disc/QuietTime System. Vi kommer också att få mycket intressanta synpunkter från pianistens perspektiv, en jämförelse mellan det moderna pianot och ett fortepiano.

Som du ser, har vi försökt att gå runt om pianot som vi känner det, och täcka många olika synvinklar med vårt program. Och också lära en smula om saker som inte direkt har med vårt vardagliga arbete att göra, men som förhoppningsvis kan ge inspirerande insikter.

All information on anmälan, betalning, program och nyhetsbrev finns tillgänligt på Pianotreffens website www.pianotreff.com.

We hoppas få se er allihopa här, till våren 2013!

Finlands Pianoteknikerförening.


Hyvät kollegat!

Suomen Pianonvirittäjät ry haluaa toivottaa teidät tervetulleeksi seuraavalle Pianotreffille, joka pidetään Suomessa 19.-20.4.2013. Paikka on tuttu aiemmille Pianotreffeille osallistuneille – Hanasaari/Hanaholmen Espoossa. (lisää tietoa paikasta osoitteessa http://www.hanaholmen.fi/ )

Nyt on mahdollista ilmoittautua osoitteessa www.pianotreff.com . Pidäthän huolta että ilmoittaudut ennen 15. tammikuuta – muuten emme voi taata sinulle hotellihuonetta. Käytännöllisintä on saapua torstaina 18.4. ja lähteä sunnuntaina 21.4. Torstaina on myös mahdollisuus osallistua opastettuun kierrokseen Musiikkitalossa, Helsingissä.

Jos online-ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Östeniin osten.haggmark@gmail.com. Muissa ilmoittautumiskysymyksissä ota yhteyttä Kirsiin kirsi.lassi@saunalahti.fi

Ohjelma on lähes kokonaan varmistunut, ja voimme jo kertoa että tulossa on luentoja ja soittimia Yamahalta, Steinwaylta ja Steingraeberilta. Ohjelmassa on luentoja mm. uusista materiaaleista (Natural Fibre Composite, Wessel, Nickel & Gross koneiston osat), ja myös asioista joita kuulemme pianon äänessä (Perceptually optimized piano sound synthesis, Preference and Acceptance). Kuulemme myös pianon koneiston mitoituksen laskemisesta, ja PianoDisc/QuietTime –laitteesta. Saamme myös erittäin mielenkiintoisen pianistin näkökulman, nykyaikaisen pianon ja fortepianon eroavaisuuksista.

Kuten huomaatte, olemme koettaneet saada ohjelmaan mukaan monenlaisia aiheita koskien pianoa sellaisena kuin sen tunnemme, ja myös uudempia asioita, jotka eivät ehkä ole osa jokapäiväistä työtämme, mutta toivottavasti herättävät ajatuksia ja inspiraatiota.

Tietoa ilmoittautumisesta, maksamisesta, ohjelmasta ja newslettereistä löytyy osoitteesta www.pianotreff.com

Toivomme näkevämme teitä sankoin joukoin keväällä 2013!

Suomen Pianonvirittäjät ry

From Pianotreff 2011 in Larvik

Det här inlägget postades i Pianotreff 2013 Hanaholmen, Tidigare pianotreffar. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.